Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą witryną internetową.

Ochrona Państwa danych osobowych podczas ich zbierania, przetwarzania i wykorzystywania w związku z Państwa wizytą w naszej witrynie internetowej jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane są chronione w ramach przepisów prawa.

Prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie poniższych informacji. Dowiedzą się z nich Państwo, w jaki sposób obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi, jak i w jakim celu dane te są wykorzystywane, ko-mu je udostępniamy i jak je chronimy.

Państwa prawa osobiste są dla nas najwyższym priorytetem i dokładamy wszelkich starań, aby je chronić i zapewnić ich przestrzeganie.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych w rozumieniu europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest:

Fleischeslust Tiernahrung GmbH
Roggenkamp 5
27299 Langwedel
Telefon: +49 4232 94509880
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych

W razie pytań dotyczących ochrony danych do Państwa dyspozycji pozostaje nasz inspektor ochrony da-nych S CON GmbH & Co. KG, Kriegerstraße 44, 30161 Hannover (Hanower) (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zbieranie i przetwarzanie danych

Każde uzyskanie dostępu do naszej witryny internetowej i każde wyświetlenie zapisanego w niej pliku jest rejestrowane. Przechowywanie tych informacji służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym.

Rejestrowane są:

  • nazwa wyświetlanego pliku,
  • data i godzina wyświetlenia,
  • ilość przesłanych danych,
  • komunikat o pomyślnym wyświetleniu,
  • używany system operacyjny,
  • przeglądarka i jej typ,
  • strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie,
  • dostawca usług internetowych,
  • odwiedzane strony oraz
  • domena wysyłająca zapytanie.

Dodatkowo rejestrowane są adresy IP komputerów wysyłających zapytania. Administrator nie przypisuje jednak tych informacji do konkretnej osoby.

Dane te są potrzebne jedynie po to, aby umożliwić poprawne wyświetlanie treści w naszej witrynie interne-towej, ich stałą optymalizację z myślą o użytkownikach oraz wspieranie ścigania przestępstw w przypadku ataków hakerskich. Dane przetwarzane są na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przetwarzanie danych jest nie-zbędne do obsługi strony internetowej.

Dane są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne do realizacji tych celów, a następnie automa-tycznie usuwane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie art. 15 RODO przysługuje Państwu prawo do informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

Ponadto mogą Państwo skorzystać z prawa do sprostowania, usunięcia lub, jeśli usunięcie nie jest możliwe, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych zgodnie z art. 16–18, 20 DSGVO. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych.

Oprócz tego w każdej chwili przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeżeli uważaliby Państwo, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych, wówczas uprzejmie prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Ponadto mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych oso-bowych.

Ochrona przechowywanych danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane i dostosowywane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy. Nie można wykluczyć, że do danych, przekazywanych przez Państwa w sposób niezaszyfrowany, podczas przekazywania mogą uzyskać wgląd strony trzecie. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku przesyłania danych przez Internet (np. w ramach komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) nie jest możliwe zagwa-rantowanie całkowicie bezpiecznego procesu przesyłania. W związku z tym wrażliwe dane albo nie powinny być w ogóle przesyłane, albo powinny być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL).

Ochrona małoletnich

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może wyrazić wyłącznie osoba pełnoletnia. W odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 RODO dozwolone jest wyrażenie zgody przez dziecko, które ukończyło szesnasty rok życia.

Formularz kontaktowy

Wszystkie dane osobowe oraz inne informacje, które przekażą nam Państwo za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w naszej witrynie internetowej, będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytań i udzielania na nie odpowiedzi.

Nawiązując z nami kontakt, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zda-nie 1 lit. a) RODO.

Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie naszą ofertą, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kroków zmierzających do zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

Państwa dane przekazywane są do nas przez naszego dostawcę za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku nieudostępnienia danych niestety nie mamy możliwości skontaktowania się z Państwem i opracowania Państwa zapytania. Nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane zewnętrznym stronom trzecim. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji mię-dzynarodowych, jak również nie planuje się takiego udostępniania.

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego, są przez nas przechowywane przez okres opracowywania Państwa zapytania oraz do upływu odpowiedniego terminu określonego przepisami.

Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail

Nasza witryna internetowa umożliwia nawiązanie kontaktu poprzez podany adres e-mail. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, dane osobowe przekazane za pośrednictwem wiadomości e-mail zostaną zapisa-ne i będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania i odpowiedzi na nie.

Nawiązując z nami kontakt, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zda-nie 1 lit. a) RODO.

Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie naszą ofertą, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kroków zmierzających do zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

W przypadku nieudostępnienia danych niestety nie mamy możliwości opracowania odpowiedzi na Państwa zapytanie. Nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane zewnętrznym stronom trzecim. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji mię-dzynarodowych, jak również nie planuje się takiego udostępniania.

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa są przez nas przechowywane przez okres opracowywania odpowiedzi na Państwa zapytanie, aż do upływu odpowiedniego terminu określonego przepisami.

Pliki cookie

Technicznie niezbędne pliki cookie (sesyjne pliki cookie)

Na naszej stronie internetowej stosujemy techniczne pliki cookie, dzięki którym jest ona bardziej przyjazna dla użytkownika. Aby korzystać z pełnego zakresu funkcjonalności naszego serwisu internetowego, z powodów technicznych niezbędne jest zaakceptowanie sesyjnych plików cookie.

Celem stosowania takich plików cookie jest umożliwienie Państwu łatwiejszej i bardziej przyjaznej obsługi witryny internetowej. Stąd niezbędne jest, by przeglądarka mogła Państwa zidentyfikować również po od-wiedzeniu innej strony.

Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu utworzenia Państwa profilu użytkownika. Podstawą prawną stosowania technicznych plików cookie jest zgoda w rozumieniu § 25 ust. 2 pkt 1 lub 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w dziedzinie telekomunikacji i telemediów (TTDSG). Nie jest możliwe korzy-stanie z witryny internetowej bez sesyjnych plików cookie.

Analityczne pliki cookie (śledzące pliki cookie)

Oprócz technicznych plików cookie, w niniejszej witrynie internetowej stosowane są również śledzące pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę Państwa sposobu korzystania z witryny internetowej. Jednakże zbierają i zapisują one dane wyłącznie w formie spseudonimizowanej. Nie są one wykorzystywane do Państwa identyfikacji i nie są łączone z danymi doty-czącymi osoby określonej pseudonimem. Informacje te wykorzystujemy w celu oceny atrakcyjności naszej witryny internetowej oraz ciągłego ulepszania jej zawartości.

Podstawą prawną stosowania śledzących plików cookie jest zgoda udzielona przez Państwa na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG.

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Mogą Państwo w każdej chwili dopasować ustawienia plików cookie.

Poszczególne informacje o stosowanych plikach cookie i usługach analitycznych, jak również cel i podstawa prawna przetwarzania danych są szczegółowo opisane w polityce prywatności.

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; dalej „Google”), która stosuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę Państwa sposobu korzystania z witryny internetowej. Pliki cookie zazwyczaj przekazują wygenerowane informacje dotyczące Państwa sposobu korzystania z niniejszej witryny internetowej na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Ponieważ jednak niniejsza witryna stosuje anonimizację IP, na terenie krajów członkowskich Unii Europej-skiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google.

Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W naszym imieniu Google wykorzystuje te informacje w celu analizy Państwa sposobu korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie internetowej oraz zapew-nienia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przeka-zywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Zbieranie danych w ramach tej usługi ma miejsce tylko po udzieleniu przez Państwa wyraźnej zgody. Pod-stawę prawną w tym przypadku stanowi zgoda udzielona przez Państwa na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG.

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Celem zbierania danych jest analiza korzystania z naszej witryny internetowej. Ponadto, korzystanie z Google Analytics umożliwia nam tworzenie raportów dotyczących aktywności w witrynie internetowej, a tym samym poprawę naszego serwisu internetowego. Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do celów związanych z rejestracją. W każdej chwili, nawet po wyrażeniu zgody, mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics.

Media społecznościowe

Zależy nam na kontakcie z Państwem oraz innymi zainteresowanymi osobami, klientami i użytkownikami. W tym celu korzystamy z różnych sieci społecznościowych. W dalszej części informujemy, z jakich kon-kretnie sieci społecznościowych korzystamy.

Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że zasadniczo nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane. Z reguły są to jednak dane wykorzystywane w ramach badań rynkowych oraz do celów reklamowych. Ma to miejsce zazwyczaj poprzez tworzenie profili użytkowników oraz określanych na tej podstawie zainteresowań. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie Państwu spersonalizowanych reklam. W związku z tym korzystanie z sieci społecznościowych z reguły również może prowadzić do umieszczania plików cookie na Państwa urządze-niu.

Ponadto zaznaczmy, że Państwa dane mogą być przetwarzane także poza Unią Europejską, a tym samym istnieje ryzyko, że nie będą Państwo mogli dochodzić swoich praw.

Zasadniczo pragniemy przekazywać Państwu informacje w najprostszy i najszybszy sposób oraz umożliwić Państwu ich udostępnianie. Dlatego też, o ile nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych na danej platformie, podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Jeśli w przypadku danej platformy wyrazili Państwo zgodę, na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO zgo-da ta stanowi podstawę prawną przetwarzania. Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Facebook

W naszej witrynie internetowej zamieściliśmy odnośnik (link) do naszego profilu w sieci społecznościowej Facebook (fanpage na Facebooku) w celu umożliwienia interakcji z użytkownikami Facebooka, którzy od-wiedzą ten fanpage. W odniesieniu do tego fanpage’a na Facebooku wraz z Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia; dalej: „Facebook”) jesteśmy współadministratorami zgodnie z art. 26 ogól-nego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Umowa o współadministrowaniu jest dostępna pod nastę-pującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Informujemy w niej o rodzaju i zakresie danych osobowych przetwarzanych podczas korzystania z naszego fanpage’a na Facebooku.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udostępnienie odwiedzającym aktualnej platformy informacyjnej oraz umożliwienie interakcji na Facebooku. Podstawę przetwarzania stanowi zatem nasz uza-sadniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Przy tym zawsze brane są również pod uwagę interesy użytkowników. Informacje na temat podstaw prawnych przetwarzania danych na Facebooku można znaleźć na stronie http://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases/.

Podczas odwiedzania naszego fanpage'a na Facebooku Facebook zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu wynikającego z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Część tych danych jest nam przekazywana w formie zbiorczej za pośrednictwem funkcji „Insights” (statystyki dotyczące użyt-kowników Facebooka). W tym celu na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywany jest plik cookie. Służy on do ponownego wykorzystania tej informacji w późniejszym czasie. Plik ten pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, o ile nie zostanie usunięty. Więcej informacji firmy Facebook na temat stosowania plików cookie można znaleźć w zasadach dotyczących plików cookie na stronie https://de-de.facebook.com/policies/cookies/. Przekazywanie wspomnianych statystyk dotyczących użytkowników odbywa się wyłącznie w formie zanonimizowanej i nie mamy dostępu do odpowiednich danych wyjściowych.

To, czy Facebook przekazuje dane osobowe stronom trzecim, jest poza naszą kontrolą. Istnieje możliwość, że Facebook Inc. z siedzibą w USA przetwarza dane osobowe poza Unią Europejską.

Jeśli są już Państwo zalogowani na swoim osobistym koncie użytkownika na Facebooku, następuje automa-tyczne przekazanie do Facebooka informacji dotyczących wizyty w naszej witrynie internetowej. Istnieje wówczas możliwość, że Facebook skojarzy wizytę w witrynie internetowej z Państwa kontem.

Jeśli nie chcą Państwo, by Facebook przekazywał i zapisywał Państwa dane, proszę wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

BACK TO TOP