UJAWNIENIE INFORMACJI PRAWNYCH

Odpowiedzialnym za publikację i działanie strony internetowej jest w rozumieniu § 5 TMG:

Fleischeslust Tiernahrung GmbH
Roggenkamp 5
27299 Langwedel
Telefon: +49 (0) 4232/94509880

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.fleischeslust-tiernahrung.de/

Kierownictwo: Max Graf von Kerssenbrock, Thomas Suwelack

Numer identyfikacyjny VAT: DE 323830163

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 Abs. 2 Medienstaatsvertrag (MStV): Pan Max Graf von Kerssenbrock i Pan Thomas Suwelack (adresy podano powyżej)

W celu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich Unia Europejska utworzyła platformę internetową ("platforma ODR"), z którą można się kontaktować.

Platforma ta znajduje się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Obowiązek stosowania procedur rozstrzygania sporów zgodnie z § 36 VSBG:

Fleischeslust Tiernahrung GmbH wyraża gotowość do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

1. zawartość oferty online

Aby informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej były jak najbardziej aktualne, zgodne ze stanem faktycznym i jednoznaczne, podczas jej tworzenia podjęto wszelkie starania w tym kierunku. Mimo wszelkich starań możliwe jest wystąpienie niezamierzonych błędów. Zawartość strony internetowej jest oferowana przez osobę odpowiedzialną bez zobowiązań i z wyłączeniem jakichkolwiek gwarancji lub zapewnień. Dotyczy to również wszystkich stron internetowych, do których odsyła się za pomocą (hiper)linków.

O ile nie można udowodnić winy umyślnej lub rażącego zaniedbania ze strony podmiotu odpowiedzialnego, wyklucza się roszczenia wobec podmiotu odpowiedzialnego z tytułu odpowiedzialności za szkody o charakterze materialnym lub niematerialnym spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem informacji błędnych i niepełnych.

2. odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych ("linki"), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej, obowiązek odpowiedzialności istnieje wyłącznie w przypadku, gdy osoba odpowiedzialna posiada wiedzę na temat ich treści, a zapobieżenie ich wykorzystaniu w przypadku treści niezgodnych z prawem byłoby technicznie możliwe i uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one odsyłają, nie można było rozpoznać żadnych nielegalnych treści. Osoba odpowiedzialna nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Prowadzenie stałej kontroli zawartości stron, do których prowadzą linki, bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa jest nieuzasadnione. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszystkich treści stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również wpisów zewnętrznych w utworzonych przez podmiot odpowiedzialny księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Jeżeli w wyniku wykorzystania przedstawionych tam informacji dojdzie do powstania szkód, odpowiedzialność ponosi wyłącznie autor tych stron, a nie ten, kto umieścił na nich link. Dotyczy to również treści nielegalnych, błędnych lub niekompletnych. Usuniemy takie linki, gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa.

3. prawo autorskie i prawo o znakach towarowych

Osoba odpowiedzialna stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez osobę odpowiedzialną lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nieobjęte licencją.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności ich właścicieli. Samo wymienienie znaków towarowych nie oznacza, że nie są one chronione prawami osób trzecich.

Treści i dzieła stworzone przez nas na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora są zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie takich dzieł, w szczególności grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, bez wyraźnej zgody osoby odpowiedzialnej jest zabronione. W przypadku zgodnego z prawem wykorzystania informacji i materiałów graficznych udostępnionych na niniejszej stronie internetowej, musi to nastąpić ze wskazaniem źródła praw autorskich. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia w każdej chwili zezwolenia na powielanie materiałów chronionych prawem autorskim. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy naszym zdaniem prawo do powielania takich materiałów jest wykonywane w sposób sprzeczny z naszymi interesami lub gdy wskazówki dotyczące ochrony praw autorskich nie są konsekwentnie przestrzegane.

Nie przejmujemy żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za brak praw osób trzecich w związku z tym upoważnieniem.

4. ograniczenie odpowiedzialności i zrzeczenie się odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa została przygotowana z największą starannością. Zgodnie z § 7 ust. 1 TMG odpowiadamy jako usługodawca za własne treści na tych stronach na podstawie ogólnych przepisów prawa. Jednak zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do badania okoliczności, które wskazują na działalność niezgodną z prawem. Nie narusza to zobowiązań do usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji po uzyskaniu wiedzy. Przed uzyskaniem wiedzy odpowiedzialność w tym zakresie za konkretne naruszenie prawa jest niemożliwa. Odpowiednie treści zostaną usunięte natychmiast po uzyskaniu informacji o takich naruszeniach.

O ile nie można udowodnić umyślnej lub rażąco niedbałej winy strony odpowiedzialnej, wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec strony odpowiedzialnej, które odnoszą się do szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym i które zostały spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części lub wszystkich stron bez uprzedzenia, czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji lub dołączenia innych warunków użytkowania. 

5. ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś przekierowany. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

BACK TO TOP